bahargroup
05 شهریور 1401 - 08:12

۵ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: علی رغم کاهش نسبی تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی، همچنان ۵ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علی رغم کاهش نسبی تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی، همچنان ۵ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. خبرنگار مهرمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: بجنورد، اسفراین، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در وضعیت قرمز هستند. مانهسملقانوی افزود: فاروج تنها شهر زرد خراسان شمالی محسوب می‌شوند. اکبری گفت: دیگر شهرها نارنجی هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: هرچند تعداد بیماران کرونایی بستری طی روزهای گذشته روند نزولی به خود گرفته اما همچنان در موج کرونا هستیم لذا رعایت پروتکل‌های بهداشتی امری ضروری است. کرونا
منبع: مهر
شناسه خبر: 663876